MEDIA GROUP DLA MINISTERSTWA ŚRODOWISKANaszym zadaniem będzie zorganizowanie emisji spotów radiowych i telewizyjnych, dla dwóch kampanii Ministerstwa Środowiska.  W listopadzie emitować będziemy spoty telewizyjne i radiowe poświęcone roli czystego powietrza w życiu człowieka.  W grudniu zaś przeprowadzimy kampanię telewizyjną poświęconą oszczędzaniu energii cieplnej.  Zlecenie pozyskaliśmy w wyniku konkursu ofert, w którym nasza propozycja okazała się najlepsza.