MARKETERZY DLA LEPSZYCH BADAŃ. Wspieramy inicjatywę Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR

W ramach członkostwa Media Group w branżowym Stowarzyszeniu Komunikacji marketingowej bierzemy czynny udział w pracach Klubu Agencji Mediowych.

Jednym z ostatnich, kluczowych działań Klubu jest aktywna praca na rzecz stworzenia jednoźródłowych badań, integrujących w ramach jednego panelu badawczego wyniki kampanii telewizyjnych, internetowych i radiowych (z możliwością rozszerzenia ich na inne media). Zasadniczym celem tych badań jest poprawa jakości danych telemetrycznych, urealnienie wyników kampanii internetowych i zobiektywizowanie danych dotyczących słuchalności radia. A wszystko to w ramach jednego panelu, który pozwoliłby na mierzenie efektów synergii kampanii, dając wiedzę o tym, jak budowany jest łączny zasięg we wszystkich mediach.

Tak skonstruowane badania w znaczy sposób wpłyną na nową jakość naszego planowania mediowego i, w ostatecznym efekcie, polepszenie efektywności ekonomicznej działań marketingowych naszych Klientów.

Jako członek Klubu Agencji Mediowych poparliśmy inicjatywę reklamodawców MARKETERZY DLA LEPSZYCH BADAŃ (opis inicjatywy w załączeniu).

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą:

http://media.sar.org.pl/66371-sar-wlacza-sie-do-inicjatywy-marketerzy-dla-lepszych-badan 

 

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI