Poza  wsparciem strategicznym  w szerokim zakresie, oferujemy standardowe usługi planowania i zakupu kampanii reklamowych we wszystkich, istniejących kanałach komunikacji offline i online. Posiadamy wieloletnią, praktyczną wiedzę na temat  mediów  tradycyjnych, a także dynamicznie rozwijający się dział Media Group Interactive, który zajmuje się planowaniem i zakupem kampanii interaktywnych. Nasze kampanie prowadzone są  z wykorzystaniem standardowych form komunikacji jak i nowatorskich rozwiązań.